Stáhněte si důležité dokumenty

Dokumenty určené k tisku jsou uloženy ve formátu PDF

Algoritmy doporučených postupů 2021
.pdf
638.6 KB
Informační materiály ČRR
Evropský den záchrany života 2014
.pdf
433.5 KB
.pdf
261 KB
.pdf
849.2 KB
.pdf
17.2 MB
Originální text doporučených postupů 2010

Vlastníkem autorských práv ke všem doporučeným postupům a algoritmům je ERC (www.erc.edu). Použití materiálů včetně ilustrací je povoleno výhradně k nekomerčním, výukovým účelům. V souladu s předpisy ERC je uživatelům dovoleno vytvářet maximálně 100 tištěných kopií pro nekomerční účely. Zneužití materiálů je trestné.

Přehledový článek publikovaný v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína byl na webu České resuscitační rady zveřejněn se souhlasem vydavatele.

Stanoviska ERC k provádění umělého dýchání (v angličtině)
.pdf
66.6 KB
.pdf
51.6 KB
.pdf
26.7 KB
Piktogramy k označení AED