Naše cíle

Pro záchranu lidských životů zajištěním kvalitní resuscitace ve všech situacích!

  1. Podpora a koordinace výuky kardiopulmonální resuscitace v souladu s platnými doporučenými postupy European Resuscitation Council v České republice.
  2. Realizace vzdělávacích programů resuscitace pro širokou veřejnost, od laiků po vysoce specializované lékaře.
  3. Organizace certifikovaných kurzů European Resuscitation Council (ERC) ve spolupráci s mezinárodním týmem instruktorů, např. Advanced Life Support (ALS), Immediate Life Support (ILS), European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) nebo Generic Instructor Course (GIC).
  4. Tvorba oficiálních doporučených postupů a výukových materiálů pro jednotné provádění neodkladné resuscitace v České republice v souladu s doporučenými postupy European Resuscitation Council.
  5. Preventivní činnost s cílem snižování výskytu a následků náhlé zástavy oběhu ve všech věkových skupinách.
  6. Zlepšování kvality neodkladné resuscitace a podpora systematické kontroly resuscitační praxe v České republice.
  7. Podpora vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblasti neodkladné resuscitace a urgentní medicíny formou publikací, přednášek a odborných konferencí.
  8. Organizační zajištění odborných akcí souvisejících s problematikou neodkladné resuscitace a urgentní medicíny.
  9. Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti výuky, výzkumu i provádění neodkladné resuscitace.
  10. Poskytování poradenských služeb ve všech oblastech souvisejících s neodkladnou resuscitací a urgentní medicínou.
Naše cíle