Česká resuscitační péče
Doporučené postupy

Prohlédněte si doporučené postupy základní neodkladné resuscitace a automatizované externí defibrilace pro dospělé i děti.

Prohlédněte si univerzální alrgoritmus rozšířené resuscitace a resuscitace v nemocnici.

Přečtěte si základní východiska a doporučení k použití terapeutické hypometrie schválené výbory jednotlivých odborných společností v roce 2010.

Kompletní algoritmy doporučených postupů 2010 najdete ve formátu PDF (jak v české, tak originální anglické verzi) v sekci Ke stažení.