O kurzu

Certifikáty provider kurzů (ALS, ILS, EPALS, EPILS, NLS, KPR/AED) jsou z rozhodnutí ERC platné po dobu 3 let. Prodloužení platnosti certifikátu je možné provést dvěma způsoby:

 1. opakovaným absolvováním provider kurzu, nebo
 2. absolvováním 2 recertifikačních modulů (jednoho modulu online a jednoho modulu prezenčně) v době před uplynutím platnosti certifikátu (tzn. v době do 3 let od absolvování kurzu)

Online recertifikační moduly jsou přístupné přes Course System (CoSy) na https://cosy.erc.edu. Prezenční moduly organizují národní resuscitační rady jako 2 až 4hodinové kurzy.

Absolvování výše uvedených dvou recertifikačních modulů prodlouží platnost certifikátu o další 3 roky na celkovou dobu 6 let (současně platná pravidla kurzů zatím uvádí prodloužení platnosti na dobu dvou let, což bude, dle informací z Course Director Day, upraveno s nejbližší aktualizací dokumentu).

Tříletá platnost certifikátů se vztahuje na všechny dosud platné certifikáty provider kurzů.

Obsah kurzu

 • Workshopy a nácviky praktických dovedností
 • Základní resuscitace a defibrilace
 • Zástava oběhu ve specifických situacích
 • Simulované scénáře (CASTeach)
Recertifikační kurz ALS (prezenční modul)
Termíny kurzů

Centrum kurzů: ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA, HRADEC KRÁLOVÉ

2. 6. 2024, délka kurzu cca 4.5 hodiny (14.30-19.00h) – kapacita kurzu naplněnaurčen pro absolventy z roku 2021/22

Aktivní odkazy na přihlašovací formulář budou k jednotlivým termínům postupně doplňovány. Registrační formulář je spuštěn vždy v uvedený datum a čas.

 

Kalendář všech kurzů ERC najdete na webuhttps://cosy.erc.edu/cs/sessions/calendar

Účastnické poplatky

 

Poplatek za účast v kurzu je 5.500,- Kč

V registračním poplatku je zahrnuto občerstvení během kurzu (kávová přestávka), platba za místo v kurzu v databázi ERC (COSY Course System), prodloužení platnosti mezinárodního certifikátu ERC o 3 roky (po absolvování obou modulů – online a prezenční).

Místo konání
Hradec Králové

EA Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové

Moderní hotelový komplex, který se nachází v bezprostřední blízkosti historického centra Hradce Králové. Hotel poskytuje zázemí pro kurzy EPALS v elegantní historické budově, která disponuje klimatizovanými místnostmi s nadstandardním pohodlím. Účastníci mohou využít ubytovací kapacity přímo v místě konání kurzu (ubytování není součástí registračním poplatku) a kryté parkoviště.

 

Cíl kurzu

V recertifikačním kurzu Advanced Life Support provider (ALS) si účastníci zopakují zvládání postupů používaných k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích.

ALS recertifikace je zaměřena na:

 • léčbu kardiální nebo respirační zástavy, včetně zahájení KPR a bezpečného zvládnutí manuální defibrilace;
 • léčbu život ohrožujících arytmií a poresuscitační péči;
 • péči o pacienty s kardiální nebo respirační zástavou ve specifických situacích;
 • vedení týmu, týmovou spolupráci a komunikaci v týmu.

Pro koho je kurz určen?

Podmínkou pro účast v kurzu předchozí absolvování ALS Provider kurzu s aktuální platností.

Příprava před zahájením kurzu

V rámci přípravy si můžete projít příslušné části online přípravy na ALS kurz nebo zvolit online recertifikační kurz, a tím následně splnit obě podmínky pro prodloužení platnosti certifikátu ALS.

Přístup do profilu účastníka je možný na stránkách www.erc.edu v sekci CoSy (Course System), podrobný návod přijde registrovaným účastníkům, kteří budou mít uhrazen účastnický poplatek, e-mailem.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce

Instruktoři

Instruktorský tým je tvořen zkušenými lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří byli pro tuto činnost vybráni týmem zahraničních instruktorů ERC a následně absolvovali několikaletý certifikovaný výcvik.

Potvrzení registrace a platba

Po vyplnění registračního formuláře bude obratem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát kurzu, Lucie Lapešová, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na kurzu obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dní po úhradě tj. připsání plné částky na účet kurzu. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail: fakturace@hanzo.cz.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou. Veškeré poplatky spojené s účastí na kurzu tj. registrační poplatek a ev. ubytování musí být uhrazeny nejpozději 35 dnů před začátkem kurzu.

Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Přesunutí registrace na jiný termín není v žádném případě možné.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s.
Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové
Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o.
Adresa majitele účtu Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Číslo účtu 250 028 8273/2010
IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273
SWIFT FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace

Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o.. 

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.

Storno podmínky

Storno účasti je nutné oznámit písemně na e-mail lapesova@hanzo.cz. Přesunutí registrace na jiný termín není v žádném případě možné.

Veškeré poplatky spojené s účastí na kurzu tj. registrační poplatek a ev. ubytování musí být uhrazeny nejpozději 35 dnů před před začátkem kurzu. Nebudou-li poplatky do tohoto termínu uhrazeny, registrace bude automaticky stornována.

Bezplatné storno registrace je možné nejpozději 35 dnů před termínem konání kurzu. Při písemném zrušení registrace 34 -28 dnů před prvním dnem konání kurzu vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Při zrušení registrace 27 a méně dnů před prvním dnem konání kurzu není možné zaplacenou částku vrátit.

V odůvodněných případech je možné registraci převést na jiného účastníka. Administrativní poplatek za převod registrace činí 300,-. Využije-li původní účastník služby vzdělávacího portálu ERC CoSy (přístup k obsahu e-learningu), je ERC účtován ještě poplatek 1.500,- za místo v kurzu. Převod registrace bude dokončen až po úhradě všech příslušných poplatků.

Kontakt
Odborná garance

Vedení kurzu

Česká resuscitační rada

 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
 • PhDr. David Peřan, Ph.D., LL.M., FERC
 • MUDr. Roman Gřegoř, MBA
 • MUDr. Jana Djakow, Ph.D.
 • MUDr. Martin Štěpán
 • MUDr. Jana Kubalová
 • Jiří Kodet, DiS.

Organizátor kurzu

Česká resuscitační rada

Národní koordinátor kurzů ALS

 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Organizační zajištění

Dotazy týkající se termínů, registrací, plateb apod. směřujte na sekretariát České resuscitační rady

HANZO Production, spol. s r.o.

Piletická 486, 503 41 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Lucie Lapešová

e-mail: lapesova@hanzo.cz

Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.