X. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2021 virtuální
X. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2021 virtuální
X. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2021 s podtitulem NOVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO KPR A PRVNÍ POMOC
IX. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2019
IX. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2019
IX. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2019 s podtitulem RESUSCITACE SPECIFICKÝCH PACIENTŮ
VIII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2018
VIII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2018
VIII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2018 s podtitulem KONTROVERZE V RESUSCITACI A URGENTNÍ MEDICÍNĚ
VII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2017
VII. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2017
VII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2017 s podtitulem SÍLA DĚTÍ POMÁHAT! SÍLA DĚTÍ PŘEŽÍT! KIDS POWER TO HELP! KIDS POWER TO SURVIVE!
VI. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2016
VI. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2016
VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2016 s podtitulem SRDEČNÍ ZÁSTAVA VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH / CARDIAC ARREST IN SPECIAL SITUATIONS.