Zveme vás na
VII. odborné symposium

Česká resuscitační rada (ČRR) pořádá ve spolupráci s Českou pediatrickou společnosti ČLS JEP, sekcí intenzivní medicíny, Českou neonatologickou společností ČLS JEP, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP v pořadí již VII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2017 s podtitulem SÍLA DĚTÍ POMÁHAT! SÍLA DĚTÍ PŘEŽÍT! KIDS POWER TO HELP! KIDS POWER TO SURVIVE!

VII. odborné symposium ČRR
Termín konání

Symposium se uskuteční dne 9. června 2017

Pod záštitou European Resuscitation Council.

VII. odborné symposium ČRR
Místo konání

Konferenční centrum City v Praze

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

Upozornění

Kapacita hlavního jednacího sálu Empiria je omezena na 300 míst. Po naplnění této kapacity budou moci další účastníci sledovat jednání ve vedlejším sále Panorama, kam bude přenášen obraz a zvuk z hlavního jednacího sálu.

Oběd pro účastníky symposia je zahrnut v ceně registračního poplatku a bude podáván v místě konání konference.

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele

HANZO Production, spol. s r.o.
Jan Lapeš, MBA,

Mobil: +420 734 338 328‬
E-mail: office@hanzo.cz

VII. odborné symposium ČRR
Hlavní odborná témata symposia

1. Síla dětí pomáhat! / Kids power to help!

 • Děti zachraňují životy (Kids saving lives)
 • Schopnost dětí provádět KPR: existují nějaké limity?
 • Volání dítěte na tísňovou linku
 • Kontroverze v aktuální výuce resuscitace u školních dětí

2. Síla dětí přežít! / Kids power to survive!

 • Resuscitace dítěte (přednáška hlavního autora kapitoly Paediatric resuscitation v Guidelines 2015)
 • Mimotělní KPR u dětí: možnosti a zkušenosti
 • Metodika výuky dětské resuscitace v kurzech EPALS
 • Telefonicky asistovaná resuscitace dítěte

3. Akutní stavy v pediatrii / Paediatric emergencies

 • Polytrauma a závažný úraz u dětěte
 • Umíme zajistit kriticky nemocné dítě?
 • Akutní respirační obtíže u dětí
 • Panelová diskuze: Zajištění dýchacích cest a ventilace u dítěte – jak bych to dělal já?

4. Resuscitace novorozence po porodu / Newborn life support

 • Resuscitace novorozence podle ERC Gudielines 2015
 • Specifika nedonošených novorozenců v přednemocniční neodkladné péči
 • Poresuscitační péče u novorozenců
 • Panelová diskuze: Náhlý porod mimo zdravotnické zařízení a kdy transportovat novorozence do porodnice?
VII. odborné symposium ČRR
Organizační struktura

Předseda organizačního výboru / Chair of the organising committee

 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)

Organizační výbor / Organising committee

 • Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)
 • Šafránková Lucie (HANZO Production, Hradec Králové)

Předseda vědeckého výboru / Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR; ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor / Scientific committee

 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)
 • Ondřej Franěk (ZZS hlavního města Prahy, Praha)
 • Tomáš Janota (Všeobecná fakultní nemocnice, Praha)
 • Jan Janota (Thomayerova nemocnice, Praha-Krč)
 • Jarmila Drábková (Fakultní nemocnice v Motole, Praha)
 • Pavel Rozsíval (Fakultní nemocnice, Hradec Králové)
 • Karel Štěpánek (ZZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem)
 • Jana Djakow (Nemocnice Hořovice, Hořovice)
 • David Peřan (ZZS hlavního města Prahy, Praha)
VII. odborné symposium ČRR
Určení symposia

Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR dodržuje základní princip ERC “To preserve human life by making high quality resuscitation available to all” (“Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je potřeba”).

Cílem ČRR i ERC je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů, a zprostředkovávat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na jeho dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní kardiopulmonání resuscitace vyžaduje vždy týmovou spolupráci. Z tohoto důvodu jsou všechny odborné aktivity ČRR (kurzy KPR/AED, ALS, GIC, odborný program konferencí, členství ve společnosti apod.) pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky společné. Členové ČRR získávají na odborné akce ČRR slevu ve výši 10 % (platí pouze při včasné registraci, neplatí pro certifikované kurzy ERC).

Termín uzávěrky pro přijímání abstrakt k posterovým prezentacím je 15. 5. 2017.

VII. odborné symposium ČRR
Jednací jazyk
 • Čeština / Czech
 • slovenština / Slovak
 • angličtina (tlumočení z cizích jazyků nebude zajištěno) / English (no translation available)

VIII. odborné symposium ČRR
Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát symposia:

HANZO Production, spol. s r.o.

Piletická 486/19
503 41 Hradec Králové

Tel./fax: +420 493 814 037

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Pohořalová
Mobil: +420 778 168 535
E-mail: em@hanzo.cz

Web: www.resuscitace.cz

On-line registrace účastníků / On-line registration

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem. Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání symposia. Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními materiály.

Registrační poplatky

 • Včasná registrace (do 15. 5. 2017) pro členy ČRR 1000 Kč
 • Včasná registrace (do 15. 5. 2017) pro ostatní 1100 Kč
 • Pozdní registrace (od 16. 5. 2017) 1400 Kč

Ceny zahrnují 21% DPH. Poplatky této akce lze uhradit bankovním převodem, na fakturu nebo platební kartou.

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • oběd
 • kávovou přestávku
 • finální program a jmenovku

Registrační přepážka v místě konání symposia

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů, potvrzení o účasti na symposiu (pouze certifikáty ČAS) bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky symposia.

Zrušení registrace

 

Zpět na seznam
Publikováno 9.6.2017
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC