KPR/AED Provider
Termín kurzu

Termíny kurzů KPR/AED (anglicky BLS) naleznete na webu ERC

Kalendář kurzů ZDE

PRAHA, LIFE SUPPORT

TERMÍN: informace na webu organizátora kurzu

BRNO, ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

TERMÍN: není stanoven

HRADEC KRÁLOVÉ, ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

TERMÍN: informace na emailu vyuka@zzskhk.cz

PRAHA, 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

TERMÍN: není stanoven

JAROMĚŘ, M&B EDUCATION

TERMÍN: informace na webu organizátora kurzu

KPR/AED Provider
Místo konání

Před registrací se informujte o přesném místě konání u organizátora kurzu!

KPR/AED Provider
Základní informace

Cíl kurzu

Školení laických i profesionálních zachránců v základní neodkladné resuscitaci (včetně provádění umělého dýchání z úst do úst) a bezpečné obsluze automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Pro koho je kurz určen?

Kurz KPR/AED provider je určen pro všechny potenciální poskytovatele základní neodkladné resuscitace zahrnující zejména laickou veřejnost. Kurz je rovněž vhodný pro školitele první pomoci, praktické lékaře, stomatology, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, všeobecné zdravotní sestry, učitele mateřských, základních i středních škol, plavčíky, vojáky, instruktory první pomoci, příslušníky integrovaného záchranného systému apod. V některých zemích je certifikovaný kurz ERC vyžadován při vykonávání práce s dětmi.

Kurz KPR/AED instructor je určen pro zájemce o získání kvalifikace instruktora ERC pro kurzy KPR/AED. Podmínkou příhlášení se do tohoto typu kurzu je předchozí úspěšné absolvování kurzu KPR/AED provider a získání doporučení jako Instructor potential (IP), které musí být vedoucím kurzu zaznamenáno do systému CMS (Course management system ERC).

Příprava před zahájením kurzu

Každý účastník obdrží studijní materiály v českém jazyce minimálně jeden týden před zahájením kurzu.

Průběh kurzu

 • Kurz KPR/AED provider je koncipován jako půldenní a skládá se z přednášek, demonstrací požadovaných dovedností a praktických cvičení. Většina času je věnována praktickému nácviku. Poměr instruktoři: účastníci je minimálně 1:6.
 • Kurz KPR/AED instructor je dvoudenní. V ceně registračního poplatku není zahrnuto ubytování ani stravování účastníků.

Hodnocení účastníků

Hodnocení každého účastníka probíhá průběžně. Výsledky jsou příslušnými instrtruktory zaznamenávány do hodnotících formulářů. Po úspěšném absolvování kurzu KPR/AED obdrží každý účastník certifikát s pětiletou platností. Po uplynutí této doby je nutné absolvovovat recertifikační kurz.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština

Instruktoři

Certifikovaní instruktoři ERC pro kurzy KPR/AED

Národní koordinátor kurzů KPR/AED

 • Mgr. Radek Mathauser, DiS.

Česká resuscitační rada

 • Kontaktní osoba: Mgr. Radek Mathauser, DiS.
 • E-mail: mathauserra@gmail.com
 • Mobil: +420 702 072 430
 • Předseda ČRR: MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
 • E-mail: truhlaran@zzskhk.cz

Life-Support

 • Kontaktní osoba: Mgr. Jan Bradna
 • E-mail: jan.bradna@lifesupport.cz
 • Mobil: +420 774 968 918

ZSS Královehradeckého kraje

 • Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kaššová
 • E-mail: vyuka@zzskhk.cz
 • Mobil: +420 776 305 200

M&B Education

 • Kontaktní osoba: Lukáš Benetka, DiS.
 • E-mail: mb.edu@seznam.cz
 • Telefon: +420 603 780 503
Zajistěte si místo na kurzu
Registrace na kurz

Registraci zajišťují organizátoři kurzu. Informujte se prosím na výše uvedených kontaktech!

Cena kurzu KPR/AED se pohybuje od 1.500,- do 2.000,- Kč podle místa konání. Některé kurzy pro first respondery mohou být dotovány příslušnou zdravotnickou záchrannou službou. V ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály, malé občerstvení, využití online systému COSY pro vygenerování certifikátu ERC s celosvětovou platností a všechny smluvně stanovené administrativní poplatky.

Počet účastníků v kurzu: 18 nebo 24 osob

KPR/AED Provider
Ubytování v době kurzu

Organizátor nezajišťuje účastníkům ubytování. Ubytování v hotelech nebo penzionech v blízkosti místa konání kurzu lze objednat na portálu Booking.com.