KPR/AED Provider
Termín kurzu

PRAHA, LIFE SUPPORT

TERMÍN: informace na webu organizátora kurzu

BRNO, ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

TERMÍN: Zatím není stanoven

HRADEC KRÁLOVÉ, ZZS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

TERMÍN: Bližší informace na emailu vyuka@zzskhk.cz

PRAHA, 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

TERMÍN: Zatím není stanoven

JAROMĚŘ, M&B EDUCATION

TERMÍN: informace na webu organizátora kurzu

KPR/AED Provider
Místo konání

Kurzy organizované v Hradci Králové se konají obvykle ve Výukovém a výcvikovém středisku ZZS Královéhradeckého kraje (Hradecká 1690/2A, 3. poschodí) nebo v hangáru střediska Letecké záchranné služby Hradec Králové (červenobílá budova za areálem Fakultní nemocnice Hradec Králové v Třebešské ulici, GPS: 50°11´37.787´´N, 15°49´31.618´´E).

Možnost parkování na parkovištích v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové (zpoplatněný vjezd) nebo zdarma u budovy Fakulty vojenského zdravotnictví (FVZ) Univerzity obrany, která je od heliportu vzdálená 3 minuty chůze.

Kurzy organizované v Brně se konají obvykle v budově ZZS Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno.

V případě vaší registrace na kurz KPR/AED se vždy informujte o přesném místu konání u jeho organizátora!

KPR/AED Provider
Základní informace

Cíl kurzu

Školení laických i profesionálních zachránců v základní neodkladné resuscitaci (včetně provádění umělého dýchání z úst do úst) a bezpečné obsluze automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Pro koho je kurz určen?

Kurz KPR/AED provider je určen pro všechny potenciální poskytovatele základní neodkladné resuscitace zahrnující zejména laickou veřejnost. Kurz je rovněž vhodný pro školitele první pomoci, praktické lékaře, stomatology, studenty lékařských fakult a zdravotnických škol, všeobecné zdravotní sestry, učitele mateřských, základních i středních škol, plavčíky, vojáky, instruktory první pomoci, příslušníky integrovaného záchranného systému apod. V některých zemích je certifikovaný kurz ERC vyžadován při vykonávání práce s dětmi.

Kurz KPR/AED instructor je určen pro zájemce o získání kvalifikace instruktora ERC pro kurzy KPR/AED. Podmínkou příhlášení se do tohoto typu kurzu je předchozí úspěšné absolvování kurzu KPR/AED provider a získání doporučení jako Instructor potential (IP), které musí být vedoucím kurzu zaznamenáno do systému CMS (Course management system ERC).

Příprava před zahájením kurzu

Každý účastník obdrží studijní materiály v českém jazyce minimálně jeden týden před zahájením kurzu.

Průběh kurzu

 • Kurz KPR/AED provider je koncipován jako půldenní a skládá se z přednášek, demonstrací požadovaných dovedností a praktických cvičení. Většina času je věnována praktickému nácviku. Poměr instruktoři: účastníci je minimálně 1:6.
 • Kurz KPR/AED instructor je dvoudenní. V ceně registračního poplatku není zahrnuto ubytování ani stravování účastníků.

Hodnocení účastníků

Hodnocení každého účastníka probíhá průběžně. Výsledky jsou příslušnými instrtruktory zaznamenávány do hodnotících formulářů. Po úspěšném absolvování kurzu KPR/AED obdrží každý účastník certifikát s pětiletou platností. Po uplynutí této doby je nutné absolvovovat recertifikační kurz.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština

Instruktoři

Radek Mathauser (národní koordinátor kurzů KPR/AED), Lukáš Benetka, Dana Bejrová, Marek Dvořák, Radim Holek, Petr Jaššo, Tomáš Ježek, Jana Kaššová, Jitka Krulichová, Jana Kubalová, Alice Kurzová, Jiří Málek, Marie Nováková, Jan Ptáček, Ivana Rokosová, Kateřina Skřivánková, Adéla Švorcová, Libuše Terezie Vojtová

Česká resuscitační rada

 • Kontaktní osoba: Mgr. Radek Mathauser, DiS.
 • E-mail: mathauserra@gmail.com
 • Mobil: +420 702 072 430
 • Předseda ČRR: MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
 • E-mail: anatolij.truhlar@gmail.com

Life-Support

 • Kontaktní osoba: Mgr. Jan Bradna
 • E-mail: jan.bradna@lifesupport.cz
 • Mobil: +420 774 968 918

ZSS Královehradeckého kraje

 • Kontaktní osoba: Bc. Ivo Novák
 • E-mail: vyuka@zzskhk.cz
 • Mobil: +420 725 421 778

M&B Education

 • Kontaktní osoba: Lukáš Benetka, DiS.
 • E-mail: mb.edu@seznam.cz
 • Telefon: +420 603 780 503
Zajistěte si místo na kurzu
Registrace na kurz

Registraci zajišťují organizátoři kurzu. Informujte se prosím na výše uvedených kontaktech!

Cena kurzu KPR/AED se pohybuje od 1.500,- do 2.000,- Kč. Některé kurzy pro first respondery mohou být dotovány příslušnou zdravotnickou záchrannou službou. V ceně jsou zahrnuty veškeré studijní materiály, malé občerstvení, využití online systému COSY pro vygenerování certifikátu ERC s celosvětovou platností a všechny smluvně stanovené administrativní poplatky.

Počet účastníků v kurzu: 18 nebo 24 osob

KPR/AED Provider
Ubytování v době kurzu

Organizátor nezajišťuje účastníkům ubytování. Ubytování v hotelech nebo penzionech v blízkosti místa konání kurzu lze objednat na portálu Booking.com.