Česká resuscitační rada
Podmínky členství
 • zájem o problematiku neodkladné resuscitace a urgentní medicíny
 • věk nad 18 let
 • české nebo slovenské občanství
 • souhlas s cíli a Stanovami České resuscitační rady
 • zaplacení ročního členského příspěvku

Prohléděnte si platné stanovy České resuscitační rady.

Česká resuscitační rada
Výhody členství
 • osobní členský certifikát
 • zasílání informací o akcích připravených ve spolupráci s ČRR
 • možnost účasti v konkurzu na European CPR Competition
 • sleva 10 % na symposium a workshopy organizované ČRR (naplatí pro kurzy ERC)
 • sleva 10 % na kongresy organizované ERC (při registraci min. 10 účastníků)
 • sleva 10 % na vybrané publikace vydané ve spolupráci s ČRR (např. překlad doporučených postupů pro KPR)
 • přístup k relevantním informacím o kardiopulmonální resuscitaci
Staňte se členem
Registrační formulář

Členem České resuscitační rady se můžete stát během několika minut po vyplnění následujícího formuláře.

Česká resuscitační rada
Členské příspěvky

Lékaři: 300,- Kč

Ostatní profese: 200,- Kč

Podmínkou členství v České resuscitační radě NENÍ zdravotnické vzdělání. Po odeslání vyplněné přihlášky je žádost o členství schvalována výborem ČRR na nejbližším následujím zasedání výboru ČRR, které probíhá 4-5krát ročně.

Potvrzení o registraci obdržíte e-mailem. Ze zaslaného e-mailu se zároveň dozvíte veškeré platební údaje k Vaší přihlášce a členské číslo, které použijte jako variabilní symbol pro identifikaci platby členského příspěvku.

 • Číslo účtu pro platbu (POZOR změna od ledna 2017): 107-483960267/0100
 • IBAN: CZ8401000001070483960267
 • BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX
 • Variabilní symbol = vaše členské číslo

Členský příspěvek uhrazený v měsících září až prosinec zajišťuje členství v ČRR až do konce následujícího kalendářního roku.

Důležité upozornění

Členství v ČRR není průkazem absolvování jakéhokoliv kurzu či jiného vzdělání v oblasti kardiopulmonální resuscitace a první pomoci, ani neprokazuje žádnou kvalifikaci, odbornou způsobilost nebo akreditaci pro poskytování jakéhokoliv vzdělávání.