Algoritmus základní resuscitace s použitím AED

Algoritmus základní resuscitace dětí do 18 let pro zdravotnický personál

Základní neodkladná resuscitace

Kompletní algoritmy doporučených postupů 2015 ve formátu PDF najdete v sekci Ke stažení.