Univerzální algoritmus rozšířené resuscitace dospělých

Algoritmus rozšířené resuscitace dětí do 18 let

Algoritmus resuscitace ve zdravotnickém zařízení

Rozšířená neodkladná resuscitace

Kompletní algoritmy doporučených postupů 2015 ve formátu PDF najdete v sekci Ke stažení nebo na webu ERC http://cprguidelines.eu.