Česká resuscitační rada
X. odborné symposium ČRR 2021
RESUSCITACE 2021
Česká resuscitační rada
Termíny kurzů na rok 2021
Seznam kurzů
Česká resuscitační rada
Databáze AED v České republice
MAPA AED

Doporučené postupy pro resuscitaci a první pomoc ERC Guidelines 2021 v různých jazykových verzích ke stažení ve formě PDF nebo e-booku

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity připravila ve spolupráci s ČRR a ZZS Jihomoravského kraje výukový film Kardiopulmonální resuscitace

Prohléděte si nabídku kurzů ERC pro odbornou i laickou veřejnost nebo instruktory KPR s platností mezinárodního certifikátu po dobu 5 let

Hlavní strana - Česká resuscitační rada Hlavní strana - Česká resuscitační rada
Česká resuscitační rada

Česká resuscitační rada (ČRR) je multidisciplinární odborná organizace pro kardiopulmonální resuscitaci a resuscitační medicínu založená v roce 2010. Společnost je národním smluvním partnerem European Resuscitation Council pro Českou republiku a výhradním organizátorem certifikovaných kurzů ALS, EPALS a GIC.

ČRR spolupracuje s vybranými odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Českou kardiologickou společností za účelem sjednocení způsobu provádění resuscitace ve všech oborech medicíny, které poskytují péči nemocným se selháním základních životních funkcí ve všech věkových skupinách. Společnost vydává a garantuje doporučené postupy pro kardiopulmonální resuscitaci a první pomoc na území České republiky v souladu s platnými doporučeními ERC.

8000+
followerů na facebooku ČRR
2000+
absolventů kurzů ALS a EPALS