Výukové video o resuscitaci pro veřejnost

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (MUNI) dokončila ve spolupráci s Českou resuscitační radou a Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje výukový film Kardiopulmonální resuscitace. Film vznikl v rámci projektu Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě a bude využíván pro výuku první pomoci na školách.

VIDEO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE – KLIKNĚTE ZDE

V období do března 2013 bylo DVD s výukovým filmem distribuováno v celkovém počtu 3.900 ks do všech mateřských, základních a středních škol v České republice.

Materiály se shrnutím nových doporučených postupů pro resuscitaci byly dosud prezentovány na 30 odborných akcích pro učitele všech typů škol s celkovou návštěvností 3.100 účastníků. Online verze umístěná na webu MUNI měla do konce února 2013 více než 90.000 přístupů.

Výukové materiály jsou nyní dostupné také v anglické a německé verzi nebo s překladem do znakové řeči.