Zveme vás na
VI. odborné symposium

Česká resuscitační rada (ČRR) pořádá ve spolupráci s Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP, Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medícny ČLS JEP, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Českou asociací akutní kardiologie, Lékařskou komisí Českého horolezeckého svazu v pořadí již VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM “RESUSCITACE 2016 s podtitulem SRDEČNÍ ZÁSTAVA VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH / CARDIAC ARREST IN SPECIAL SITUATIONS.

VI. odborné symposium ČRR
Termín konání

Symposium se uskuteční dne 3. června 2016

Pod záštitou European Resuscitation Council.

VI. odborné symposium ČRR
Místo konání

Konferenční centrum City v Praze

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

Upozornění

Kapacita hlavního jednacího sálu Empiria je omezena na 300 míst. Po naplnění této kapacity budou moci další účastníci sledovat jednání ve vedlejším sále Panorama, kam bude přenášen obraz a zvuk z hlavního jednacího sálu.

Oběd pro účastníky symposia je zahrnut v ceně registračního poplatku a bude podáván v místě konání konference.

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele

HANZO Production, spol. s r.o.
Jan Lapeš, MBA,

Mobil: +420 734 338 328‬
E-mail: office@hanzo.cz

VI. odborné symposium ČRR
Hlavní odborná témata symposia ČRR

1. Specifickým přístupem k lepším výsledkům / Through specific treatment towards better outcome

 • Výsledky léčby náhlé zástavy oběhu v České republice a v Evropě
 • Traumatická zástava oběhu
 • Jak poznat pacienta vhodného k transportu za kontinuální resuscitace do nemocnice?
 • Koncepce center péče pro nemocné po srdeční zástavě

2. Srdeční zástava v extrémních situacích / Cardiac arrest in extreme environments

 • Tonutí
 • Vzdálený a nepřístupný terén
 • Hypotermie
 • Lavinové nehody

3. Zástava oběhu ve zdravotnickém zařízení / Cardiac arrest in healthcare facilities

 • Perioperační zástava oběhu
 • Zástava oběhu v katetrizační laboratoři a kardiochirugii
 • Individualizace KPR
 • Transporty nemocných za kontinuální resuscitace do nemocnice

4. Moderní přístup ke vzdělávání v resuscitaci / Modern approach to education in resuscitation

 • Netechnické dovednosti v resuscitaci
 • Výuka KPR zážitkovou metodou?
 • Vzdělávání operátorů zdravotnického operačního střediska
 • Vzdělávání palubního perosnálu ČSA
VI. odborné symposium ČRR
Organizační struktura

Předseda organizačního výboru / Chair of the organising committee

 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)

Organizační výbor / Organising committee

 • David Peřan (ZZS hlavního města Prahy, Praha)
 • Lucie Jahnová (GUARANT International, Praha)

Předseda vědeckého výboru / Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (předseda ČRR; ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor / Scientific committee

 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)
 • Vladimír Černý (předseda ČSIM; Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
 • Tomáš Janota (VFN Praha)
 • Eduard Kasal (FN Plzeň)
 • Jarmila Drábková (FN Motol, Praha)
 • Roman Škulec (ZZS Středočeského kraje, Beroun)
 • Karel Štěpánek (ZZS Ústeckého kraje, Ústí nad Labem)
 • Jana Kubalová (ZZS Jihomoravského kraje, Brno)
VI. odborné symposium ČRR
Určení symposia

Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR dodržuje základní princip ERC “To preserve human life by making high quality resuscitation available to all” (“Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je potřeba”).

Cílem ČRR i ERC je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů, a zprostředkovávat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na jeho dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní kardiopulmonání resuscitace vyžaduje vždy týmovou spolupráci. Z tohoto důvodu jsou všechny odborné aktivity ČRR (kurzy KPR/AED, ALS, GIC, odborný program konferencí, členství ve společnosti apod.) pro lékaře i nelékařské zdravotnické pracovníky společné. Členové ČRR získávají na odborné akce ČRR slevu ve výši 10 % (platí pouze při včasné registraci, neplatí pro kurzy ERC).

Informace k aktivní účasti / Information for speakers and poster presenters

Termín uzávěrky pro přijímání abstrakt k posterovým prezentacím je 20. 4. 2016.

VI. odborné symposium ČRR
Jednací jazyk
 • Čeština / Czech
 • slovenština / Slovak
 • angličtina (tlumočení z cizích jazyků nebude zajištěno) / English (no translation available)

VI. odborné symposium ČRR
Registrace

Registraci účastníků vyřizuje sekretariát symposia:

GUARANT International spol. s r.o.
VI. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Na Pankráci 17
140 21 Praha 4

Tel: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: symposiumcrr@guarant.cz

Web: www.resuscitace.cz

On-line registrace účastníků / On-line registration

Potvrzení registrace Vám bude zasláno do tří pracovních dnů e-mailem. Daňový doklad Vám bude vystaven na požádání v průběhu konání symposia. Potvrzení o účasti obdržíte při registraci na místě spolu s ostatními materiály.

Registrační poplatky

 • Včasná registrace (do 7. 4. 2016) pro členy ČRR 990 Kč
 • Včasná registrace (do 7. 4. 2016) pro ostatní 1090 Kč
 • Pozdní registrace (od 8. 4. 2016) 1290 Kč

Ceny zahrnují 21% DPH. Registrace na místě konání symposia nebude možná.

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • oběd
 • kávovou přestávku
 • finální program a jmenovku

 

Registrační přepážka v místě konání symposia

Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce materiálů, potvrzení o účasti na symposiu (pouze certifikáty ČAS) bude probíhat u registrační přepážky. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky symposia.

Zrušení registrace

Sekretariát symposia musí být vyrozuměn o zrušení účasti na akci písemně e-mailem symposiumcrr@guarant.cz nebo faxem +420 284 001 448. Zrušení po telefonu nebude akceptováno.

Po zrušení registrace budou uplatňovány následující storno podmínky:

Termín zrušení registrace Storno poplatek
do 30. 3. 2016 bez storno poplatku, pouze manipulační poplatek 150 Kč
od 31. 3. do 1. 5. 2016 50 % registračního poplatku
od 2. 5. 2016 100 % registračního poplatku

Platební podmínky

Registrační poplatek spolu s ostatními platbami je nutné uhradit v Kč v plné výši před začátkem symposia, a to bankovním převodem nebo kreditní kartou. V případě změny registrace/ubytování/vratky vzniklé pochybením účastníka si GUARANT International vyhrazuje právo účtovat manipulační poplatek ve výši 150 Kč.

Včasný registrační poplatek je nutné uhradit do 30. 3. 2016!

Platba bankovním převodem je možná pouze do 19. 5. 2016. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou prostřednictvím on-line platebního systému.

1. Bankovní převod

 • Banka: Československá obchodní banka
 • Adresa banky: Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, Česká republika
 • Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o.
 • Číslo účtu – ve standardním tvaru: 79353/0300
 • Číslo účtu – ve tvaru IBAN: CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
 • SWIFT: CEKOCZPP
 • Variabilní symbol: číslo zálohové faktury
 • Zpráva pro příjemce: Vaše jméno

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

2. Platební karta

Pro platbu platební kartou můžete využít on-line platební systém (dostupný po přihlášení), který akceptuje karty MasterCard/EurocardVisa a Diners Club.

 

Zpět na seznam
Publikováno 3.6.2016
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC