Zveme vás na
XIII. odborné symposium

Česká resuscitační rada (ČRR) pořádá ve spolupráci s European Resuscitation Council, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Českou asociací akutní kardiologie České kardiologické společnosti a Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP 

XIII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2024

s podtitulem

EVIDENCE PRO NOVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY

XIII. odborné symposium ČRR
Termín konání

Symposium se uskuteční dne 7. června 2024

Pod záštitou European Resuscitation Council

XIII. odborné symposium ČRR
Místo konání

Konferenční centrum City v Praze

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

Upozornění

Oběd pro účastníky symposia není zahrnutý v ceně registračního poplatku. Účastníci mohou během polední kávové přestávky využít širokou nabídku stravování v sousedním obchodním centru Arkády Pankrác nebo přímo v místě konání akce.

XIII. odborné symposium ČRR
Registrace

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

K účasti na symposiu se přihlašuje prostřednictím on-line registračního formuláře 

On-line registrace do 30. května 2024. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (5 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát symposia e-mailem.

Registrační poplatky

 • Registrace do 30. 5. 2024  1500 Kč

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • kávové přestávky
 • jmenovku

Kontaktní osoba pro registrace a platby: Lucie Lapešová
E-mail: lapesova@hanzo.cz

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA

Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na zástupce organizátora, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na symposium obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail fakturace@hanzo.cz. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet organizátora.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení registrace je nutné organizátorovi oznámit písemně na e-mailovou adresu lapesova@hanzo.czBezplatné storno registrace je možné do 27.5.2024. Po tomto datu činí storno poplatek 100% registračního poplatku.

V odůvodněných případech je možné registraci převést na jiného účastníka. Administrativní poplatek za převod registrace činí 300,-. Převod registrace bude dokončen po úhradě všech příslušných poplatků.

XIII. odborné symposium ČRR
Pro koho je akce určena?

Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR respektuje základní vizi ERC To preserve human life by making high quality resuscitation available to all | Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je nezbytná.

Naším cílem je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů a zajišťovat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní resuscitace vyžaduje týmovou spolupráci. Všechny vzdělávací aktivity ČRR proto organizujeme společně pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty všech zdravotnických oborů a lékařských fakult, příslušníky všech složek IZS, first respondery a vzdělavatele v oblasti KPR anebo první pomoci. Program akce není určen pro laickou veřejnost.

XIII. odborné symposium ČRR
Jednací jazyk
 • Čeština | Czech
 • Slovenština | Slovak

Fotogalerie / Photogallery

Fotografie ze symposia RESUSCITACE 2023 najdete na facebooku ČRR

Program / Program (harmonogram)

Program sympozia ke stažení ZDE

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele

HANZO Production, spol. s r.o.
Jan Lapeš, MBA,

E-mail: lapes@hanzo.cz

XIII. odborné symposium ČRR
Organizační struktura

Předseda vědeckého výboru | Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor | Scientific committee

 • Vladimír Černý (3. lékařská fakulta UK, Praha)
 • Roman Škulec (Nemocnica Bory – Penta Hospitals, Bratislava)
 • Tomáš Janota (VFN Praha, Praha)
 • Jana Djakow (Nemocnice Hořovice, Hořovice)
 • Petr Ošťádal (FN v Motole, Praha)
 • David Peřan (ZZS Karlovarského kraje, Karlovy Vary)
 • Petr Štourač (KDAR Fakultní nemocnice Brno)
 • Karel Štěpánek (ZZS Libereckého kraje, Liberec)
 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)

Předseda organizačního výboru | Chair of the organising committee

 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)

Organizační výbor / Organising committee

 • Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)
 • Jan Lapeš (HANZO Production, Hradec Králové)
Zpět na seznam
Publikováno 26.3.2024
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.