Vážené členky a členové ČRR, v říjnu 2016 byl během členské schůze stanoven na konec kalendářního roku 2017 další termín voleb Výboru ČRR pro funkční období 2018–2022. Sekretariát ČRR rozesílal všem svým členům detailní informace emailem, na který bude rovněž zaslán odkaz na elektronický hlasovací formulář. Do Výboru ČRR může kandidovat kdokoliv z aktivních individuálních členů ČRR za předpokladu plnění členských povinností a splnění kvalifikačních předpokladů. Protože informace nebyly některým z vás doručeny z důvodu zániku původní emailové adresy nebo filtrování emailů do spamové schránky, prodlužujeme termín pro možné zaslání případných žádostí na adresu office@hanzo.cz do 29. 11. 2017 23:59. V případě, že vám nejsou emaily doručovány, prosíme vás o urychlenou aktualizaci vašich kontaktů na stejné adrese. Děkujeme!

Volby do výboru ČRR na období 2018-2022
Zpět na seznam
Publikováno 7.11.2017
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC