Kurzy Newborn Life Support (NLS) organizuje v České republice Ústav péče pro matku a dítě v Praze-Podolí ve spolupráci s ČRR. Bližší informace vám poskytne MUDr. Sylva Šebková, email: sylvasebkova@yahoo.com.

Lékaři ve specializační přípravě k atestaci v oboru Urgentní medicína jsou do kurzů ALS obsazováni prioritně na základě smluvního vztahu ČRR s poskytovateli povinné části specializační přípravy.

 

Certifikované kurzy ERC
Vyberte si ze seznamu kurzů

Školení laických i profesionálních zachránců v základní neodkladné resuscitaci (včetně provádění umělého dýchání z úst do úst) a bezpečné obsluze automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Získat specifické komunikační, didaktické a metodické dovednosti, které umožní strukturovanou a efektivní výuku dospělých v kardiopulmonální resuscitaci a obsluze automatizovaného externího defibrilátoru, sdělení konstruktivní zpětné vazby a objektivního hodnocení účastníků.

V kurzu Advanced Life Support provider (ALS) se účastníci naučí teoreticky a prakticky zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích.

Kurz EPALS je certifikovaným kurzem Evropské resuscitační rady (ERC, European Resuscitation Council) a je určen všem zdravotnickým profesionálům, u kterých lze předpokládat, že se mohou podílet na zajištění kriticky nemocného dítěte v prvních 30-60 minutách.

A Generic Instructor Course (GIC) concentrates on teaching technical and non-technical skills, leading team work, providing feedback, assessing knowledge, skills and attitudes.

Every ERC Generic Instructor Course (GIC) needs a recognised Educator to run and there is a need for expansion of current numbers. The process of development of these Educators follow a prescribed pathway ensuring quality control.

Zpět na seznam
Publikováno 1.1.2018
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC