Riziko přenosu infekce COVID-19 pro zachránce od pacientů se srdeční zástavou

Návrh konsenzuálního stanoviska a léčebného doporučení ILCOR k veřejné diskuzi ze dne 30.3.2020 na https://costr.ilcor.org/document/covid-19-infection-risk-to-rescuers-from-patients-in-cardiac-arrest

Doporučení léčebného postupu

  • Podle aktuálních poznatků mohou komprese hrudníku a kardiopulmonální resuscitace vytvářet aerosol (slabé doporučení, velmi nízká jistota).
  • Doporučujeme, aby v době současné pandemie COVID-19 laičtí zachránci prováděli u dospělých resuscitaci pouze kompresemi hrudníku a zajistili defibrilaci s využitím veřejně dostupného defibrilátoru (prohlášení o dobré praxi).
  • Doporučujeme, aby v době současné pandemie COVID-19 laičtí zachránci prováděli u dětí kromě srdeční masáže rovněž umělé dýchání, pokud jsou ochotní, vyškolení a schopni tak učinit (prohlášení o dobré praxi).
  • Doporučujeme, aby v době současné pandemie COVID-19 zdravotničtí pracovníci používali osobní ochranné pomůcky pro všechny výkony vytvářející během resuscitace aerosol (slabé doporučení, velmi nízká jistota).
  • Doporučujeme, aby v situacích, kdy možný přínos převažuje nad riziky, zdravotničtí pracovníci zvážili provedení defibrilace před zahájením výkonů vytvářejících aerosol, které vyžadují použití osobních ochranných pomůcek (prohlášení o dobré praxi).

Reference: Couper K, Taylor-Phillips S, Grove A, Freeman K., Osokogu O, Court R, Mehrabian A, Morley P, Nolan JP, Soar J, Berg K, Olasveengen T, Wychoff M, Greif, R, Singletary N, Castren M, de Caen A, Wang T, Escalante R, Merchant R, Hazinski M, Kloeck D, Heriot G, Neumar R, Perkins GD on behalf of the International Liaison Committee on Resuscitation. COVID-19 infection risk to rescuers from patients in cardiac arrest. Consensus on Science with Treatment Recommendations [Internet] Brussels, Belgium: International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), 2020 March 30. Available from: http://ilcor.org

Překlad: Anatolij Truhlář | verze 30.3.2020

Zpět na seznam
Publikováno 30.3.2020
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.