MODIFIKACE ZÁKLADNÍ RESUSCITACE V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

V době pandemie onemocnění COVID-19 byly dočasně modifikovány některé postupy první pomoci, aby nedošlo k ohrožení zdraví zachránců.

 • Hodnocení normálního dýchání je v rámci základní resuscitace prováděno u neznámých osob pouze pohledem z větší vzdálenosti.
 • Není doporučeno přibližovat obličej zachránce k ústům a nosu postiženého.
 • Při volání na tísňovou linku 155 svědek navíc oznámí případné příznaky akutního respiračního onemocnění, horečky, případně pozitivní testování na Covid-19, pokud jsou takové informace známé.
 • Pokud je to možné, měl by si zachránce před zahájením resuscitace nasadit roušku nebo jinak zakrýt svoje ústa a nos. Pokud měl roušku v době kolapsu postižený, ponechte mu ji na obličeji.
 • Srdeční masáž a použití AED je prováděno standardním způsobem.
 • S výjimkou resuscitace dětí však není v době pandemie prováděno umělé dýchání z úst do úst, dýchání s resuscitační rouškou nebo resuscitační maskou, ani v případě vyškolených zachránců.
 • V místě probíhající resuscitace by se neměly shromažďovat další osoby, které neposkytují pomoc.
 • Po předání postiženého záchranné službě si zachránci umyjí ruce vodou a mýdlem nebo provedou dezinfekci rukou alkoholovými prostředky, které vám poskytne zdravotnická záchranná služba.

Více než 70 % srdečních zástav v Evropě vzniká v domácím prostředí, kde první pomoc obvykle poskytují členové rodiny. V těchto případech se žádné postupy nemění.

Algoritmus základní resuscitace během pandemie COVID-19

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTŮ SE SUSPEKTNÍM NEBO POTVRZENÝM COVID-19

Evropská resuscitační rada vydala dne 24. dubna 2020 detailní přehled změn v postupech KPR během pandemie ve formě ERC COVID-19 Guidelines

ERC COVID-19 Guidelines ke stažení v PDF

České odborné společnosti vydaly dne 4. dubna 2020 společné stanovisko k provádění KPR během pandemie na území České republiky 

 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
 • Česká resuscitační rada (ČRR)
 • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
 • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) ČLS JEP

České doporučení pro KPR při COVID ke stažení v PDF

Předložený doporučený postup vznikl v době probíhající pandemie COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor ČSARIM, ČRR, ČSIM a SUMMK k předmětné problematice. Uvedená doporučení a stanoviska nemají uvedenu sílu/naléhavost doporučení a přesvědčivost důkazů a jsou doporučením expertní skupiny.

Překlad algoritmu Resuscitation Council UK Adult Advanced Life Support for COVID-19 Patients je příkladem možné modifikace univerzálního algoritmu ALS pro provádění rozšířené KPR zdravotnickým personálem u hospitalizovaných dospělých pacientů s vysokým rizikem nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 ke stažení v PDF

Originální verze dostupná na webu: www.resus.org.uk/…/resuscitatio…/covid-healthcare-resources/
Překlad se souhlasem Resuscitation Council UK: Jana Djakow, Martina Kosinová, Petr Štourač, Anatolij Truhlář ve spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ

Zpět na seznam
Publikováno 1.4.2020
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.