KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE PACIENTŮ SE SUSPEKTNÍM NEBO POTVRZENÝM COVID-19

ERC COVID-19 Guidelines ze dne 24. dubna 2020 ke stažení v PDF

  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
  • Česká resuscitační rada (ČRR)
  • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
  • Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) ČLS JEP

Finální dokument ze dne 4. dubna 2020 ke stažení v PDF

Předložený doporučený postup vznikl v době probíhající pandemie COVID-19 v České republice a vyjadřuje odborný názor ČSARIM, ČRR, ČSIM a SUMMK k předmětné problematice. Uvedená doporučení a stanoviska nemají uvedenu sílu/naléhavost doporučení a přesvědčivost důkazů a jsou doporučením expertní skupiny.

Překlad algoritmu Resuscitation Council UK Adult Advanced Life Support for COVID-19 Patients je příkladem možné modifikace univerzálního algoritmu ALS pro provádění rozšířené KPR zdravotnickým personálem u hospitalizovaných dospělých pacientů s vysokým rizikem nebo potvrzeným onemocněním COVID-19 ke stažení v PDF

Originální verze dostupná na webu: www.resus.org.uk/…/resuscitatio…/covid-healthcare-resources/
Překlad se souhlasem Resuscitation Council UK: Jana Djakow, Martina Kosinová, Petr Štourač, Anatolij Truhlář ve spolupráci s portálem AKUTNĚ.CZ

Zpět na seznam
Publikováno 1.4.2020
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC