Nové společné stanovisko odborných společností: České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti, České resuscitační rady, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP převádí do celostátní praxe v České republice doporučení ERC 2015 pro poresuscitační péči a směřování nemocných po KPR do specializovaných center.

DETAILNÍ INFORMACE ZDE

Expert consensus statement: Cardiac Arrest Centers. Joint Statement of Czech Professional Societies: Czech Acute Cardiac Care Association of the Czech Society of Cardiology, Czech Resuscitation Council, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine ČLS JEP, and Society for Emergency and Disaster Medicine ČLS JEP. Cor et Vasa 2017.

Zpět na seznam
Publikováno 1.11.2017
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC