Subscribe to RSS feed

VIII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2018

ČESKÁ RESUSCITAČNÍ RADA

pořádá ve spolupráci se
Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Českou asociací akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Českou pediatrickou společnosti ČLS JEP, sekcí intenzivní medicíny
Českou neonatologickou společností ČLS JEP

VIII. ODBORNÉ SYMPOSIUM

RESUSCITACE 2018

KONTROVERZE V RESUSCITACI A URGENTNÍ MEDICÍNĚ

_

Symposium ČRR se uskuteční dne 8. června 2018

v Konferenčním centru City v Praze

Detailní informace a registrace účastníků ZDE

KURZ GIC PO TŘECH LETECH ZNOVU V ČESKÉ REPUBLICE!

_

ERC – European Resuscitation Council Generic Instructor Course (GIC) se uskuteční v termínu 18.-19. června 2018 v EA hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Podrobnosti o kurzu naleznete na webu ČRR: http://www.resuscitace.cz/?page_id=2435.

Kurzu GIC se mohou zúčastnit výhradně absolventi kurzů ALS, ILS, EPALS, EPILS, ETC nebo NLS, kteří získali kvalifikaci Instructor Potential (IP). Další podmínkou účasti je alespoň základní schopnost komunikace v anglickém jazyce. Kurz GIC se koná v České republice teprve potřetí (2012, 2013, 2015).

Registrace bude zahájena 19. března 2018 v 9:00 na webu HANZO Production: http://hanzo.cz/gic

Případné dotazy k registraci, fakturaci a ubytování vyřizuje sekretariát ČRR: HANZO Production s.r.o., email: office@hanzo.cz

STANOVISKO VÝBORU ČRR K VYBAVENÍ AUTOLÉKÁRNIČEK

Stanovisko výboru ČRR ke změně vybavení autolékárniček

Ilustrační fotografie: Martin Veselý

TERMÍNY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ ERC NA ROK 2018

Termíny certifikovaných kurzů ERC (KPR/AED, ALS, EPALS, GIC) na rok 2018 naleznete na stránce s přehledem všech nabízených kurzů: ZDE

Kurzy Newborn Life Support (NLS) organizuje v České republice Ústav péče pro matku a dítě v Praze-Podolí ve spolupráci s ČRR. Bližší informace vám poskytne MUDr. Sylva Šebková, email: sylvasebkova@yahoo.com.

Lékaři ve specializační přípravě k atestaci v oboru Urgentní medicína jsou do kurzů ALS obsazováni prioritně na základě smluvního vztahu ČRR s poskytovateli povinné části specializační přípravy.

VOLBY DO VÝBORU ČRR NA OBDOBÍ 2018-2022

Vážené členky a členové ČRR, v říjnu 2016 byl během členské schůze stanoven na konec kalendářního roku 2017 další termín voleb Výboru ČRR pro funkční období 2018–2022. Sekretariát ČRR rozesílal všem svým členům detailní informace emailem, na který bude rovněž zaslán odkaz na elektronický hlasovací formulář. Do Výboru ČRR může kandidovat kdokoliv z aktivních individuálních členů ČRR za předpokladu plnění členských povinností a splnění kvalifikačních předpokladů. Protože informace nebyly některým z vás doručeny z důvodu zániku původní emailové adresy nebo filtrování emailů do spamové schránky, prodlužujeme termín pro možné zaslání případných žádostí na adresu office@hanzo.cz do 29. 11. 2017 23:59. V případě, že vám nejsou emaily doručovány, prosíme vás o urychlenou aktualizaci vašich kontaktů na stejné adrese. Děkujeme!

Informace o termínu a průběhu voleb do Výboru ČRR

16. 10. 2017: SPOLEČNOST ZACHRAŇUJE ŽIVOTY!

Při vzniku srdeční zástavy je postižený odkázán pouze na pomoc svého okolí. Jeho přežití závisí na připravenosti společnosti zareagovat správným způsobem v úvodních minutách po kolapsu. Čím lépe je lokální komunita připravena na vznik srdeční zástavy, tím lepších výsledků resuscitací je dosahováno!

KDE SE MŮŽETE ZDARMA NAUČIT RESUSCITACI?

Hradec Králové, OC Futurum, Brněnská 1825/23A: od 8:30 pro základní školy, od 13:00 pro veřejnost, POZVÁNKA

Plzeň, ředitelství Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Klatovská tř. 2960/200i: 9:00-14:00 pro školy, 14:00-16:00 pro veřejnost, POZVÁNKA

Třebíč, Karlovo náměstí: 9:00-14:00 pro školy i veřejnost

  1. Zapamatujte si číslo 155 pro přivolání zdravotnické záchranné služby, naučte se aktivovat funkci hlasitého odposlechu na vašem mobilním telefonu (operátoři linky 155 s vámi mohou nepřetržitě komunikovat, zatímco vy si uvolníte obě ruce pro poskytnutí první pomoci). Stáhněte si Aplikaci Záchranka pro přivolání pomoci z přírody nebo neznámého místa (aplikace kromě klasického hovoru na linku 155 odesílá automaticky souřadnice s vaší přesnou polohou). Poučte o těchto nezbytnostech všechny vaše známé a příbuzné, naučte používat aplikaci vaše děti!
  2. Absolvujte kurz resuscitace nebo se zapojte do programu poskytnutí první pomoci na vyžádání (pokud je vaší zdravotnickou záchrannou službou nabízen).
  3. Dotazujte se na dostupnost automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ve vašem obchodním centru, posilovně, plaveckém bazénu, na pracovišti nebo u městské policie. Pokud není AED dostupné, zeptejte se proč?

Leták ke stažení v českém jazyce ZDE

Plakát ke stažení v českém jazyce ZDE

KONKURZ NA EUROPEAN CPR COMPETITION 2017

Česká resuscitační rada (ČRR) vyhlašuje konkurz pro zdravotnické profesionály se zájmem reprezentovat Českou republiku na mezinárodní soutěži European CPR Competition 2017 v německém Freiburgu.
Členové soutěžního týmu hradí pouze 50 % ceny registračního poplatku! Podmínky konkurzu a detailní informace o soutěži jsou uvedeny v přílohách. Vítězové soutěže získají kromě poháru a diplomu bezplatnou registraci na příští vědecký kongres ERC 2018 v Itálii.

Přihlášky prosím zasílejte do 31. srpna 2017 na e-mailovou adresu: office@hanzo.cz

_

DĚKUJEME ZA VAŠÍ ÚČAST NA SYMPOSIU ČRR 2017

Fotografie z konference najdete na facebooku ČRR ve složce RESUSCITACE 2017

Sborník abstrakt a finální program ke stažení v PDF

CENTRA PÉČE O NEMOCNÉ PO SRDEČNÍ ZÁSTAVĚ

Nové společné stanovisko odborných společností: České asociace akutní kardiologie České kardiologické společnosti, České resuscitační rady, České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP převádí do celostátní praxe v České republice doporučení ERC 2015 pro poresuscitační péči a směřování nemocných po KPR do specializovaných center.

DETAILNÍ INFORMACE ZDE

Expert consensus statement: Cardiac Arrest Centers. Joint Statement of Czech Professional Societies: Czech Acute Cardiac Care Association of the Czech Society of Cardiology, Czech Resuscitation Council, Czech Society of Intensive Care Medicine ČLS JEP, Czech Society of Anesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine ČLS JEP, and Society for Emergency and Disaster Medicine ČLS JEP. Cor et Vasa 2017.

VII. ODBORNÉ SYMPOSIUM ČRR: RESUSCITACE DĚTÍ

_

Letošní ročník odborného symposia ČRR bude zaměřen na resuscitaci a první pomoc prováděnou dětmi (Kids saving lives), dětské pacienty v pozici našich pacientů (KPR u dětí, akutní stavy v pediatrii) a resuscitaci novorozenců po porodu (porod mimo zdravotnické zařízení, nedonošený novorozenec v přednemocniční péči). Aktuality sledujte na facebooku nebo twitteru ČRR.

Termín časné registrace a příjem abstrakt byl prodloužen do 15. 5. 2017. Členové ČRR získávají při časné registraci 10% slevu!

Detailní informace o akci a program konference ZDE

_

ZDE KLIKNĚTE pro registraci na konferenci RESUSCITACE 2017!

_


Saint Zenobius Resuscitating a Dead Child, Benozzo Gozzoli (Benozzo di Lese di Sandro) (Italian, Florence ca. 1420–1497 Pistoia), MET, NYC. http://www.metmuseum.org/art/collection/search/436564

Fotografie: prof. Renzo Dionigi, Dept. of Surgical Sciences, Varese, Italy. http://www.renzodionigi.com

Older posts «