ALS Provider
Termíny kurzu

Termíny kurzů ALS naleznete na webu ERC nebo HANZO

Kalendář kurzů ZDE

Aktuální akce ZDE

 

ALS Provider
Místo konání

Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové

Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové je jedním z nejmodernějších kongresových hotelů v ČR. Nachází se v klidné části východočeské metropole, v bezprostředním sousedství historického centra města Hradec Králové, které je pěšky dosažitelné do 5 minut. Soutok Labe s Orlicí je vzdálen přibližně 10 minut chůze.

Kongresový hotel byl otevřen teprve v roce 2010, nicméně genius loci má Tereziánský dvůr velmi mocný – prostorný komplex v uzavřeném čtvercovém půdorysu elegantně spojuje historickou budovu Nálepkových kasáren z 18. století s moderní přístavbou, ve které se nacházejí prostory pro ubytování, kongresový sál, restaurace, wellness a kryté parkoviště.

Kontakty

 • HOTEL TEREZIÁNSKÝ DVŮR****
  Jana Koziny 336, 500 00 Hradec Králové
 • GPS: 50°12’28.503″N   15°50’6.245″E
 • Telefon: +420 495 505 111 (recepce)

Změna místa konání jednotlivých kurzů ALS vyhrazena!

KPR/AED Provider
Základní informace

Cíl kurzu

V kurzu Advanced Life Support provider (ALS) se účastníci naučí teoreticky a prakticky zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích.

Kurz připravuje zkušené členy multidisciplinárního resuscitačního týmu na poskytnutí komplexní péče o pacienta až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči. Cíleně je zaměřen zejména na vedení resuscitačního týmu a spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen výhradně pro zdravotnické profesionály, kteří mohou v běžné klinické praxi provádět rozšířenou neodkladnou resuscitaci v rámci plnění svých pracovních povinností nebo zajišťují její výuku. Nejčastějšími účastníky kurzu jsou lékaři všech specializací, zejména lékaři oborů urgentní medicína, anesteziologie a intenzivní medicína, dále zdravotničtí záchranáři a zdravotní sestry pracující na odděleních intenzivní nebo resuscitační péče, operačních sálech, urgentních příjmech nemocnic nebo zdravotnických záchranných službách.

Podmínkou pro účast v kurzu je vykonávání klinické praxe a ukončené zdravotnické vzdělání, např. ukončené studium na lékařské fakultě (výjimku lze udělit studentům 5. a 6. ročníku), na vysoké škole nebo vyšší odborné škole zdravotnického zaměření nebo střední zdravotnické škole.

Příprava před zahájením kurzu

Program kurzu zahrnuje přednášky, nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží poštou nejpozději měsíc před zahájením kurzu oficiální manuál (pouze v anglickém jazyce), který by si měli důkladně prostudovat a následně vyplnit vstupní test (pre-course test) zaslaný společně s manuálem. Test obsahuje otázky s výběrem z více odpovědí (MCQ) a musí být odevzdán při registraci na začátku kurzu. Výsledky vstupního testu určují základní úroveň znalostí, které budou během kurzu zdokonalovány, a slouží k hodnocení jejich pokroku. Test by měl být proto vyplňován bez použití manuálu.

Nezbytným předpokladem pro účast v kurzu je znalost kardiopulmonální resuscitace a aktuálně platných doporučených postupů.

Jednací jazyk

 • Čeština
 • Slovenština
 • Oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce

Instruktoři

Instruktorský tým je tvořen zkušenými lékaři a nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří byli pro tuto činnost vybráni týmem zahraničních instruktorů ERC a následně absolvovali několikaletý certifikovaný výcvik.

ALS Provider
Odborný program

Přednášky a uzavřené diskuze

 • Příčiny a prevence náhlé zástavy oběhu
 • Akutní koronární syndrom
 • Algoritmus rozšířené neodkladné resuscitace
 • Poresuscitační péče
 • Práce v týmu, vedení týmu, netechnické dovednosti

Workshopy a nácviky praktických dovedností

 • Zajištění dýchacích cest
 • Zajištění intraoseálního vstupu
 • Monitorace a analýza srdečních rytmů, 12svodové EKG
 • Základní vyšetření a resuscitace
 • Tachyarytmie a bradyarytmie
 • Vyšetření krevních plynů a kapnografie
 • Zástava oběhu ve specifických situacích
 • Simulované scénáře (CASTeach)
ALS Provider
Závěrečná zkouška

Hodnocení účastníků je založeno na průběžném sledování jejich znalostí a praktických dovedností po celou dobu trvání kurzu. Kurz je zakončen písemným testem MCQ a praktickou zkouškou, při níž musí účastníci zvládnout léčbu nemocného v simulovaném scénáři.

Úspěšní účastníci získají mezinárodně uznávaný certifikát European Resuscitation Council ALS Provider s platností na dobu 5 let. V některých zemích je certifikát nezbytný pro vykonávání lékařské praxe nebo práci ve vybraných oborech (urgentní medicína, anesteziologie). V České republice je kurz ALS provider povinnou součástí specializační přípravy lékařů v oboru urgentní medicína. Získaná kvalifikace je kompatibilní s kurzy ACLS (American Heart Association).

ALS Provider
Organizace kurzu

Vedení kurzu ALS

Česká resuscitační rada

 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
 • MUDr. Martin Štěpán
 • PhDr. Mgr. David Peřan, MBA
 • MUDr. Roman Gřegoř, MBA

Organizátor kurzu

Česká resuscitační rada

Národní koordinátor kurzů ALS

 • MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
 • E-mail: truhlaran@zzskhk.cz

Vaše dotazy ohledně organizace kurzu a odborného programu Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailové adresy: info@resuscitace.cz

Zajistěte si místo na kurzu
Registrace na kurz

Registrační poplatek 14.700,- Kč zahrnuje kompletní stravování během obou dnů kurzu (vícechodové obědy v místě konání kurzu a večeře formou výběru z menu v restauraci Šatlava, kávové přestávky, nealkoholické nápoje), učebnici ALS v elektronickém formátu (anglicky), platbu za místo v kurzu v databázi ERC (COSY Course System) a vystavení mezinárodního certifikátu ERC s platností 5 let (po úspěšném složení písemné a praktické zkoušky)

Stipendium z grantu Evropské komise Leonardo da Vinci (2012-13) není v současné době nabízeno z důvodu ukončení projektu. Dotační podpora MZ ČR byla poskytována pouze na kurzy č. 3 až 6 v roce 2014.

Registraci účastníků, rezervaci ubytování, fakturace, vystavování potvrzení o platbě, výběr a požadavky na stravování zajišťuje společnost HANZO Production

Pro registraci, ubytování a další informace o kurzech ALS klikněte ZDE