Algoritmus základní neodkladné resuscitace ERC 2010

Algoritmus základní resuscitace dítěte ERC 2010

Základní neodkladná resuscitace

Kompletní algoritmy doporučených postupů 2010 ve formátu PDF najdete v sekci Ke stažení v české i anglické verzi.