Zveme vás na
XII. odborné symposium

Česká resuscitační rada (ČRR) pořádá ve spolupráci s European Resuscitation Council, Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, Českou asociací akutní kardiologie České kardiologické společnosti a Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP 

XII. ODBORNÉ SYMPOSIUM RESUSCITACE 2023 

s podtitulem

CO V GUIDELINES NEBYLO? | WHAT WAS NOT IN THE GUIDELINES?

XII. odborné symposium ČRR
Termín konání

Symposium se uskuteční dne 9. června 2023

Pod záštitou European Resuscitation Council

XII. odborné symposium ČRR
Místo konání

Konferenční centrum City v Praze

Konferenční centrum City
Na Strži 65/1702
140 00 Praha 4

Upozornění

Oběd pro účastníky symposia není zahrnutý v ceně registračního poplatku. Účastníci mohou během polední kávové přestávky využít širokou nabídku stravování v sousedním obchodním centru Arkády Pankrác nebo přímo v místě konání akce.

Fotogalerie / Photogallery

Fotografie ze symposia RESUSCITACE 2023 najdete na facebooku ČRR

Finální program / Final program

PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE

Po celou dobu konání symposia ČRR bude otevřena doprovodná výstava firem vyrábějících resuscitační přístroje a pomůcky s uvedením několika novinek na trh v České republice.

Nabídka pro vystavovatele

HANZO Production, spol. s r.o.
Jan Lapeš, MBA,

E-mail: lapes@hanzo.cz

XII. odborné symposium ČRR
Hlavní odborná témata symposia ČRR

Zahájení symposia | Opening ceremony

Truhlář Anatolij, Hradec Králové | Mathauser Radek, Jaroměř

 • Zahájení symposia (9:00)
 • Rok v časopise Resuscitation | shrnutí nejvýznamnějších publikací | Truhlář Anatolij, Hradec Králové

1. Budoucnost resuscitace | The future of resuscitation

Škulec Roman, Bratislava | Štěpánek Karel, Liberec

Blok připraven ve spolupráci s European Resuscitation Council

 • Resuscitation in virtual reality: Mission possible | místopředseda ERC dr. Semeraro Federico, Maggiore Hospital, Bologna Itálie
 • Personalizovaná kardiopulmonální resuscitace | Škulec Roman, Bratislava, Slovensko
 • Moderní technologie ve světě resuscitační medicíny | Kubalová Jana, Zlín
 • Diskuze

2. Cesta k zavedení programu mimomotělní KPR | The pathway to introducing an extracorporeal CPR program

Ošťádal Petr, Praha | Janota Tomáš, Praha

Blok připraven ve spolupráci s Českou asociací akutní kardiologie České kardiologické společnosti & Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

 • Co to je ECPR? | Ošťádal Petr, Praha
 • Současná evidence pro ECPR | Bělohlávek Jan, Praha
 • Organizace ECPR v nemocniční fázi | Rodina Juraj, Ostrava
 • Organizace ECPR v přednemocniční fázi | zkušenosti ZZS SČK & ZZS HMP | Beranová Klára, Praha
 • Organizace ECPR v přednemocniční fázi | zkušenosti ZZS MSK | Burša Filip, Ostrava
 • Panelová diskuze | ECPR jako standard péče nebo stále rescue postup? | SLI.DO | Vítek Jan, Beranová Klára, Kubalová Jana, Rodina Juraj za různé regiony ČR

3. Vitální funkce jako esenciální podmínka života | Vital function as an essential condition of life

Štourač Petr, Brno | Černá Pařízková Renata, Hradec Králové

Blok připraven ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

 • A | Zajištění dýchacích cest v neoptimálních podmínkách | Vafek Václav, Brno
 • B | Řízení ventilace během KPR pomocí kapnografické křivky | Beneš Jan, Ústí nad Labem
 • C | Hemodynamické cíle při resuscitaci a v poresuscitační péči a jak jich dosáhnout | Beneš Jan, Plzeň
 • D | Monitorace mozkových funkcí a nemocný s KPR - (bez)naděje? | Černá Pařízková Renata, Hradec Králové
 • E | Metabolické a elektrolytové poruchy: Reaguj dříve, než bude pozdě! | Chvojka Jiří, Plzeň
 • Interaktivní komentovaný kvíz | SLI.DO ve spolupráci s Akutně.cz | Skříšovská Tamara & Štourač Petr, Brno
 • Diskuze

4. Vzorec přežití v resuscitaci | The formula for survival in resuscitation

Djakow Jana, Hořovice | Peřan David, Karlovy Vary

Certifikovaní instruktoři ERC získávají při registraci na symposium ČRR individuální potvrzení o absolvování povinného Instructor Day 2023

 • Utsteinský vzorec přežití: lékařská věda – efektivita vzdělávání – lokální implementace | Štěpánek Karel, Liberec
 • BLS | ERC-UEFA project | recertifikace | Mathauser Radek, Jaroměř
 • ILS | ALS | recertifikace | Michalov Martin, Komárno, Slovensko
 • EPBLS | EPILS | EPALS | recertifikace | Djakow Jana, Hořovice
 • NLS | recertifikace | Šebková Sylva, Praha
 • CoSy | feedback & learning conversation | Peřan David, Karlovy Vary
 • Diskuze

Na shledanou v Barceloně! | See you in Barcelona!

Truhlář Anatolij, Hradec Králové | Mathauser Radek, Hradec Králové

 • Závěr symposia (18:00)
XII. odborné symposium ČRR
Organizační struktura

Předseda vědeckého výboru | Chairman of the scientific committee

 • Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)

Vědecký výbor | Scientific committee

 • Jan Beneš (KARIM FN Plzeň)
 • Vladimír Černý (Nemocnica Bory – Penta Hospitals, Bratislava)
 • Roman Škulec (Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem)
 • Tomáš Janota (VFN Praha, Praha)
 • Jana Djakow (Nemocnice Hořovice, Hořovice)
 • Petr Ošťádal (Nemocnice Na Homolce, Praha)
 • David Peřan (ZZS Karlovarského kraje, Karlovy Vary)
 • Petr Štourač (KDAR Fakultní nemocnice Brno)
 • Karel Štěpánek (ZZS Libereckého kraje, Liberec)
 • Roman Gřegoř (ZZS Moravskoslezského kraje, Ostrava)

Předseda organizačního výboru | Chair of the organising committee

 • Radek Mathauser (ZZS Královéhradeckého kraje, Jaroměř)

Organizační výbor / Organising committee

 • Anatolij Truhlář (ZZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové)
 • Jan Lapeš (HANZO Production, Hradec Králové)
XII. odborné symposium ČRR
Pro koho je akce určena?

Symposium České resuscitační rady je určeno pro zdravotnický personál.

ČRR respektuje základní vizi ERC To preserve human life by making high quality resuscitation available to all | Umožnit záchranu lidského života poskytnutím kvalitní resuscitace kdykoliv je nezbytná.

Naším cílem je sjednocovat používané postupy napříč celým spektrem lékařských i nelékařských oborů a zajišťovat předávání informací zdravotnickému personálu bez ohledu na dosažené vzdělání a oborovou příslušnost. Provádění kvalitní resuscitace vyžaduje týmovou spolupráci. Všechny vzdělávací aktivity ČRR proto organizujeme společně pro lékaře, nelékařské zdravotnické pracovníky, studenty všech zdravotnických oborů a lékařských fakult, příslušníky všech složek IZS, first respondery a vzdělavatele v oblasti KPR anebo první pomoci. Program akce není zaměřen pro laickou veřejnost.

Členové ČRR získávají při registraci na odborné symposium ČRR slevu poskytovanou v rámci členských benefitů.

XII. odborné symposium ČRR
Jednací jazyk
 • Čeština | Czech
 • Slovenština | Slovak
 • Angličtina | English
XII. odborné symposium ČRR
Registrace

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

K účasti na symposiu se přihlašuje prostřednictím on-line registračního formuláře 

On-line registrace je prodloužeba do 2. června 2023. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (5 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát symposia e-mailem.

Registrační poplatky

 • Registrace do 2. 6. 2023 pro členy ČRR* 1500 Kč
 • Registrace do 2. 6. 2023 pro nečleny ČRR 1700 Kč

*Podmínkou pro zvýhodněný registrační poplatek je uhrazené členství v ČRR na rok 2023

Registrační poplatek zahrnuje

 • vstup na symposium
 • vstup na doprovodnou výstavu
 • kávové přestávky
 • jmenovku

Kontaktní osoba pro registrace a platby: Lucie Lapešová
E-mail: lapesova@hanzo.cz

POTVRZENÍ REGISTRACE A PLATBA

Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na zástupce organizátora, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na symposium obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. V případě potřeby zálohové faktury pro daňové účely nás kontaktujte na e-mail fakturace@hanzo.cz. Potvrzení o zaplacení je vystaveno a zasláno na registrační e-mail do čtrnácti dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet organizátora.

Objednané služby lze hradit bankovním převodem nebo on-line platební kartou.

STORNO PODMÍNKY

Zrušení registrace je nutné organizátorovi oznámit písemně na e-mailovou adresu lapesova@hanzo.czBezplatné storno registrace je možné do 25.5.2023. Po tomto datu činí storno poplatek 100% registračního poplatku.

V odůvodněných případech je možné registraci převést na jiného účastníka. Administrativní poplatek za převod registrace činí 300,-. Převod registrace bude dokončen po úhradě všech příslušných poplatků.

Zpět na seznam
Publikováno 4.4.2023
Autor článku MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC
Tyto stránky využívají cookies
Cookies používáme, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek, tím pádem co nejlepší zkušenost při návštěvě. Svá nastavení cookies můžete později kdykoliv změnit. Další informace o Cookies
Nastavení
Na této stránce můžete nastavit souhlas pro jednotlivé účely generování a využívání souborů cookies. Další informace o Cookies
Zajišťují, že tyto stránky fungují správně a bezpečně na všech zařízeních.
Analytické cookies nám pomáhají sledovat návštěvnost a informovat o tom, jak návštěvníci využívají tuto webovou stránku v průběhu jejich návštěvy.