Subscribe to RSS feed

VÝBOR ČRR

PŘEDSEDA

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., FERC 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

_

MÍSTOPŘEDSEDA

Mgr. Radek Mathauser, DiS.

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Jaroměř

_

ČLENOVÉ EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc. 

Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Roman Gřegoř  

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Ostrava

MUDr. Jose Dizon

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Kutná Hora

_

OSTATNÍ ČLENOVÉ

MUDr. Roman Škulec, Ph.D.

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Beroun

Mgr. Marek Uhlíř

Life Support s.r.o., Praha

MUDr. Martin Slezák

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Karel Štěpánek

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

_

ZÁSTUPCI ODBORNÝCH LÉKAŘSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

Česká společnost intenzivní medicíny ČLS JEP

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Hradec Králové

_

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

_

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

MUDr. Ondřej Franěk

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy, Praha

_

Česká kardiologická společnost - pracovní skupina Akutní kardiologie

MUDr. Tomáš Janota, CSc.

3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

_

Česká pediatrická společnost ČLS JEP – sekce intenzivní medicíny

MUDr. Pavel Rozsíval

Fakultní nemocnice Hradec Králové

_

Česká neonatologická společnost ČLS JEP

MUDr. Sylva Šebková

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha – Podolí

_

ČESTNÍ ČLENOVÉ

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče, Fakultní nemocnice v Motole, Praha

prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc., FFRCS +

Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, IPVZ Praha