Subscribe to RSS feed

«

»

LAPAVÉ DÝCHÁNÍ ZNAMENÁ ZAHÁJIT RESUSCITACI

_

LAPAVÉ DÝCHÁNÍ SE VYSKYTUJE U VÍCE NEŽ 50 % OSOB SE SRDEČNÍ ZÁSTAVOU

Pracovníci tísňové linky 155 jsou dnes vyškoleni tak, aby za pomoci předem definovaných protokolů získali co nejrychleji od volajících všechny potřebné informace. Telefonický hovor by se měl nejprve zaměřit na posouzení stavu vědomí a kvalitu dýchání.

V případě bezvědomí (postižený nereaguje na hlasité oslovení a zatřesení rameny) se zástavou dechu nebo jakoukoliv abnormalitou dýchání by měly být volajícímu předány instrukce k okamžitému zahájení srdeční masáže, kterou je nutné provádět až do příjezdu záchranné služby.

Důraz je dnes kladen zejména na rozpoznání tzv. terminálního lapavého dýchání (gaspingu), které je charakterizováno nádechy v nápadně dlouhých intervalech (“občas se nadechne”), někdy připomínající “dýchání kapra” po vytažení z vody. Lapavé dýchání je považováno za známku srdeční zástavy a vyžaduje okamžité zahájení resuscitace. Pokud se lapavé dýchání nově objeví až během zahájené resuscitace, není důvodem k jejímu ukončení, jestliže se postižený nezačíná “probouzet” (otevírat oči, hýbat se, komunikovat).

_

VIDEO Lapavé dýchání u muže se zástavou oběhu při fibrilaci komor

Zdroj: www.youtube.com