Subscribe to RSS feed

«

»

PROHLÁŠENÍ K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA PROVOZOVATELE LZS OD ROKU 2017

_

Výbor ČRR se připojuje k prohlášení Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR (AZZS ČR) a ČLS JEP Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof (SUMMK) k výběrovému řízení na provozovatele letecké záchranné služby (LZS), kdy zdlouhavý postup kompetentních institucí ohrožuje zachování kontinuity bezpečného provozu vrtulníků LZS od 1. 1. 2017.

Povinností ČRR je zajištění implementace doporučených postupů pro KPR a léčbu akutních koronárních syndromů na území České republiky, které mj. definují poskytování péče lege artis. Při výpadku LZS nebude možné zajistit přednemocniční neodkladnou péči na dosavadní úrovni, zejména v horských oblastech, při nedostupnosti pozemních posádek apod. Využívání LZS v dosavadní kvalitě je již nedílnou součástí komplexní péče o nemocné se srdeční zástavou, akutním koronárním syndromem i závažnými úrazy. ERC Guidelines 2015 přímo uvádějí v kapitole srdeční zástava v horských a vzdálených oblastech: “Whenever possible, transport the patient with air rescue. The organisation of the helicopter emergency medical service affects the outcome. (Kdykoliv je to možné, transportujte pacienta s využitím vrtulníku. Způsob organizace LZS ovlivňuje výsledek léčby)”.

Prohlášení AZZS ČR, ČLS JEP SUMMK a ČRR

Podmínky pro zahájení efektivní a bezpečné spolupráce zdravotnické posádky ZZS s novým provozovatelem LZS